Zamknij mobilną wersję WCAG

Rozbudowa kompleksu i przebudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kompleksu i przebudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku. Dzięki zamierzeniu w jednej lokalizacji przy obecnym budynku ośrodka powstanie obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem poprawiający funkcjonowanie placówki.
W budynku powstanie sala gimnastyczna o wymiarach 24,26×12,10m, sale dydaktyczne, gabinety terapii i rehabilitacji, kuchnia, jadalnia. Całość dopełnią pomieszczenia internatu dla wychowanków ośrodka. Nowy budynek połączony będzie z istniejącym przewiązką komunikacyjną w poziomie I piętra. Zamierzenie przewiduje rozbudowę o 2693,11 m² powierzchni użytkowej. Istniejący budynek będący przedmiotem rozbudowy objęty jest ochroną konserwatorską wpisem do gminnej ewidencji zabytków. Przebudowa istniejącego budynku polega na dostosowaniu obiektu do przepisów przeciwpożarowych. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się w pełni przystosowany obiekt do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami. Planowana jest m.in. winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Projekt z racji wielofunkcyjności uwzględnia w dużym stopniu preferencje użytkowników o rożnym stopniu niepełnosprawności. Zamierzenie przewiduje budowę odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła.

Przewidywana wartość inwestycji: 18 110 080,21 zł

Środki własne: 6 422 580,21zł

Kwota wnioskowanych środków: 11 687 500,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład)