Zamknij mobilną wersję WCAG

Przebudowa zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap

WUOZ Przemyśl

Opis inwestycji: Zakres robót budowlanych, które są objęte dotacją:

  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych oraz fundamentowych: pionowej i poziomej metodą iniekcji wraz z robotami towarzyszącymi – II etap od strony wschodniej, zachodniej i południowej budynku,
  • wykonanie tynków renowacyjnych w strefie cokołowej wraz z robotami towarzyszącymi i przygotowawczymi;
  • wykonanie remontu i wymiana okładzin schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem balustrad stalowych – wykończenie schodów zewnętrznych okładziną z granitu promieniowanego gr. 3cm;
  • rekonstrukcje tynków na kolumnach frontonu;
  • wykonanie zadaszenia nad wejściem bocznym od strony wschodniej;
  • przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu od strony wschodniej

Wartość inwestycji: 440 742,11 zł

Środki własne:

Dofinansowanie w kwocie: 100 000,00 zł

Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach