Zamknij mobilną wersję WCAG

Przebudowa zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap

WUOZ Przemyśl

Opis inwestycji: W połowie Listopada 2022 roku zakończono prace remontowo-konserwatorskie i budowlane pn. „Przebudowa zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, konieczne było przede wszystkim wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych oraz fundamentowych od strony wschodniej, zachodniej i południowej budynku. Wykonano również tynki renowacyjne w strefie cokołowej, wyremontowano i wymieniono okładziny schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem balustrad stalowych. Zakres prac obejmował również: wykończenie schodów zewnętrznych okładziną z kamienia, rekonstrukcje tynków na kolumnach frontonu, wykonanie zadaszenia nad wejściem bocznym od strony wschodniej, przebudowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu od strony wschodniej. Zadanie zostało dofinansowane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wartość inwestycji: 440 742,11 zł

Środki własne: 340 742,11 zł

Dofinansowanie w kwocie: 100 000,00 zł

Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach Zdjęcie przedstawia przebudowę zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach