Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.423 17
Aktualizacja: 01.03.2023

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (017) 240-45-00 fax 240-45-30 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Prowadzenie procedury przyznawania przez Powiat Leżajski wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

2. PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród i przyznawanych przez Powiat Leżajski za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (Dz. U. Woj. Podkarpackiego nr 111, poz. 1712)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8,
tel. (017) 240-45-63, fax. 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1. Wniosek o przyznanie nagrody Powiatu Leżajskiego w dziedzinie

Wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1,2,3 do Uchwały Nr XI/65/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród przyznawanych przez Powiat Leżajski za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (Dz. U. Woj. Podkarpackiego nr 111, poz.1712)
(formularze wniosków do pobrania)
F-EZ.423/17-01
F-EZ.423/17-02
F-EZ.423/17-03 

5. OPŁATY:

Bez opłat

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przyznanie nagrody

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 31 lipca każdego roku

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

9.1.  Wnioski o przyznanie wyróżnienia/nagrody Powiatu Leżajskiego składa się w Starostwie Powiatowym w Leżajsku w terminie do 31 maja danego roku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie).

9.2.  Wnioski mogą składać kluby sportowe działające na terenie powiatu leżajskiego, organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu leżajskiego, związki lub stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty