Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.4350 03
Aktualizacja 29.02.2024

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1.NAZWA USŁUGI:

Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 127 ust. 1, 13 i 15 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8

tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie dziecka do szkoły – formularze wniosków poniżej

F-EZ.4350/03-01,  F-EZ.4350/03-02, F-EZ.4350/03-03, F-EZ.4350/03-04,

 • podanie o przyjęcie do internatu,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

5. OPŁATY SKARBOWE:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

8. WAŻNOŚĆ DECYZJI:

Zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

9. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

10. INNE:

Dodatkowe dokumenty wymagane do przyjęcia do szkoły:

 • podanie,
 • jedno zdjęcie,
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli posiada)

 

Dla ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia:

 • zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie,
 • zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno–epidemiologicznych,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli posiada).