Zamknij mobilną wersję WCAG

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagrody Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury i sportu

9 maja 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Zgodnie z kilkuletnią tradycją zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia Powiatu Leżajskiego za:

  1) działalność i  osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
  2) osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
  Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia w dziedzinie kultury mogą składać następujące podmioty:
  1) instytucje kultury
  2) organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Leżajskiego
  3) organizacje pozarządowe i inne podmioty
  Wnioski o przyznanie wyróżnienia/nagrody w dziedzinie sportu mogą składać następujące podmioty:
  1) kluby sportowe działające na terenie Powiatu Leżajskiego,
  2) organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Leżajskiego,
  3) związki lub stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu,
  4) organizacje pozarządowe i inne podmioty.
  Wnioski w dziedzinie kultury i sportu należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 w terminie do 31 maja 2019 roku.
  Szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień określają Uchwały Rady Powiatu Leżajskiego  (do pobrania poniżej).