Zamknij mobilną wersję WCAG

Nowi Przyjaciele Powiatu Leżajskiego

8 maja 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Powiat leżajski – pięć gmin, 583 km² i 69 tys. mieszkańców. Zabytki, przyroda i infrastruktura. Tyle można dowiedzieć się z publikacji turystycznych. Jednak powiat leżajski to coś więcej niż fakty i liczby. Powiat leżajski to przede wszystkim aktywna społeczność, której działania przyczyniają się do jego wieloaspektowego rozwoju i budowania cennych relacji. Aby docenić te starania Zarząd Powiatu zadecydował w 2012 r. o ustanowieniu Nagrody „Przyjaciela Powiatu Leżajskiego”. Wyróżnienie wręczane jest corocznie z okazji Dnia Powiatu Leżajskiego, którego obchody odbywają się 7 maja, w święto Matki Bożej Leżajskiej, patronki powiatu.

  Tegoroczną uroczystość tradycyjnie zainicjowała msza św., której przewodniczył o. Gwidon Hensel, Wikariusz Prowincji OO. Bernardynów. Po nabożeństwie zaproszeni goście oraz pozostali uczestnicy obchodów udali się do Miejskiego Centrum Kultury, gdzie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród, którą poprowadził Sekretarz Powiatu Kazimierz Kryla.

  W obchodach Dnia Powiatu udział wzięli: parlamentarzyści, burmistrzowie oraz wójtowie gmin powiatu leżajskiego i powiatów sąsiednich, samorządowcy, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek powiatowych, komendanci policji i straży pożarnej, a także mieszkańcy powiatu leżajskiego.

  Wyboru laureatów dokonała w kwietniu kapituła nagrody, która zdecydowała się przyznać tytuł „Przyjaciela Powiatu Leżajskiego”: Janowi Sumowi (w kategorii Społecznik), Zespołowi Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” (w kategorii Osobowość) oraz Leżajskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju (w kategorii Przedsiębiorca).

  Jan Sum jest emerytowanym nauczycielem, założycielem oraz prezesem Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arka” w Łętowni i od kilkunastu lat z wielkim zaangażowaniem zaraża młodzież i dzieci miłością do tenisa stołowego. Jego podopieczni zdobywają znaczące sukcesy zarówno na arenie wojewódzkiej, jak i krajowej. Jest organizatorem wielu imprez sportowych i to z jego inicjatywy od kilku lat większość najważniejszych wojewódzkich turniejów tenisa stołowego rozgrywanych jest w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie.

  Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” wyróżniono za niestrudzone kultywowanie polskiej tradycji i obrzędowości, stały udział w dialogu międzykulturowym, upowszechnianie wartości kulturowych oryginalnej twórczości ludowej, bycie łącznikiem między dawnymi a nowymi formami życia społeczno-towarzyskiego, realizowanie projektów prezentujących piękno polskiego folkloru oraz umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijania tanecznych pasji. Zespół liczy dziś 65 członków i składa się z dwóch grup tanecznych: starszej i młodszej oraz grupy muzycznej. Są to uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Licealnych i szkół podstawowych. Grupa wielokrotnie miała okazję promować miasto i region także poza granicami państwa. Występowała między innymi we Włoszech, Sycylii, Hiszpanii, Grecji, Rumunii i na Ukrainie.

  Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju uhonorowano za wieloletnie działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w powiecie leżajskim, zrozumienie jej potrzeb i problemów, wsparcie informacyjne, doradcze, szkoleniowe i finansowe udzielane przedsiębiorcom oraz inicjowanie przedsięwzięć sprzyjających wymianie doświadczeń między nimi i aktywizujących lokalną społeczność. Konsultanci stowarzyszenia asystowali przy narodzinach wielu obecnie działających i rozwijających się firm w powiecie od konsultacji pomysłu, poprzez doradztwo w przygotowaniu wniosków na podjęcie działalności i pomoc w rejestracji firmy. Z usług oferowanych przez stowarzyszenie skorzystało dotychczas ponad 1000 firm, również z sąsiednich powiatów.

  O oprawę artystyczną wydarzenia zadbali artyści: Monika Szpunar i Dominik Tudryn oraz tegoroczny zdobywca tytułu „Przyjaciela Powiatu Leżajskiego” ZPiT „Ziemia Leżajska.

  Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji wydarzenia: dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury w Leżajski Ireneuszowi Wołkowi, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Halinie Samko, członkom i opiekunom oraz kapeli ludowej ZPiT „Ziemia Leżajska”, Dariuszowi Wołczastemu, Jackowi Brzuzanowi, Monice Szpunar i Dominikowi Tudrynowi.

  Informację zamieściła: Natalia Nowiska, Wydział PW