Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.403 10
Aktualizacja: 01.03.2023

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Prowadzenie procedury przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Leżajskiego za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • Uchwała Nr LV/390/06 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Powiat Leżajski za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury
  • Uchwała Nr 25/37/2006 Zarządu Powiatu w Leżajsku z dnia 09 maja 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

      4.1 Wniosek o przyznanie nagrody Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury

Wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 25/37/2006 Zarządu Powiatu w Leżajsku z dnia 09 maja 2006r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury
(formularz wniosku do pobrania) – F– EZ.403/10-01

5. OPŁATY:

Bez opłat

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Przyznanie nagrody/wyróżnienia

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Do 31 lipca danego roku

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

 Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

9.1. Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia w dziedzinie kultury składa się w Starostwie Powiatowym w Leżajsku w terminie do 31 maja danego roku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie).

9.2.  Mogą je składać instytucje kultury, organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu leżajskiego, organizacje pozarządowe i inne podmioty.