Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5430 41
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37 – 300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 217 ust. 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.572 );
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn.zm),

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6

tel. (17) 24 04 523

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania :
(formularz do pobrania na dole strony) F-KT.5432.01.01.doc

Do wglądu – dowód tożsamości lub paszport z poświadczeniem zameldowania.

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł.

Opłatę można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku – dot. opłaty skarbowej.

Wykonując płatność za wydanie zaświadczenia przelewem, proszę przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osobiście.

Za pośrednictwem poczty.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

(formularz do pobrania) F-KT.5432.01.01.doc

Pliki do pobrania: