Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6642 05
Aktualizacja: 05.03.2024

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Udostępnianie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Akty wykonawcze

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

  • Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami
  • Oddział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Stanowisko ds. udostępniania materiałów PZGiK

Kontakt merytoryczny: tel. 17 2404544

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioski:
(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6642.05.01  Wniosek o wydanie mapy zasadniczej i ewidencyjnej – formularz P,P1

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6642.05.02  Wniosek o udostępnienie zbioru danych GESUT – formularz P, P3

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6642.05.03 Wniosek o udostępnianie zbioru danych BDOT500 – formularze: P, P4

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6642.05.04  Wniosek o udostępnienie innych materiałów – formularz P, P7

5. OPŁATY:

Załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wystawienie dokumentu obliczenia opłaty, dokonanie zapłaty, wydanie materiałów.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wniosek można złożyć w:

  1. Punkt Obsługi Interesanta w budynku A Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  2. Stanowisko obsługi pok. 310

lub elektronicznie:

  1. Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka
  2. Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/