Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.4372 06
Aktualizacja 29.02.2024

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Przyznawanie nagród Starosty Powiatu Leżajskiego dla dyrektorów i nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.),
  • Uchwała Nr XXXV/231/05 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Uchwała do pobrania poniżej.

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8

tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Powiatu Leżajskiego.

Wniosek do pobrania poniżej – F-EZ.4350/06-01

5. OPŁATY SKARBOWE:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

8. WAŻNOŚĆ DECYZJI:

Nie dotyczy.

9. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.