Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.4350 01
Aktualizacja z dnia 01.03.2023

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Dofinansowanie organizacji konkursów oświatowych dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Leżajski.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • Uchwała Nr 8/18/2011 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania konkursów oświatowych organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Leżajski.
  • Uchwała i załącznik do Uchwały do pobrania poniżej.

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o dofinansowanie konkursu oświatowego.
Wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zasad udzielania dofinansowania konkursów oświatowych organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Leżajski

Formularz wniosku do pobrania poniżej – F-EZ.4350/01-01

5. OPŁATY SKARBOWE:

Bez opłat.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dofinansowania.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

9. INNE:

9.1 Ustala się następujące terminy składania wniosków o przyznanie dofinansowania:

    1. I termin do dnia 30 września,
    2. II termin do dnia 31 grudnia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Komisji może uwzględnić wnioski złożone po terminie.
W celu rozpatrzenia wniosków i przyznania dofinansowania Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji w terminie 14 dni od w/w dat.
Po rozpatrzeniu wniosków Przewodniczący Komisji przekazuje dokumentację z postępowania celem zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Leżajskiego.

9.2 Po uzyskaniu dofinansowania i zakończeniu realizacji konkursu należy złożyć sprawozdanie opisowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 – F-EZ.4350/01-02 do zasad dofinansowania na organizowanie konkursów oświatowych dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Leżajski.
Formularz sprawozdania do pobrania poniżej.