Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6852 27
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zezwolenie na tymczasowe wejście na nieruchomość stanowiącą mienie Skarbu Państwa lub Powiatu – umowy cywilnoprawne.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  •  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny /t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 1610 ze zm./,
  •  ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t.j.  Dz. U. z 2023r., poz. 2111/.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa i Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404513.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości (formularz wniosku  F-GN.6852.27.01).

Załączniki:

  •  załącznik graficzny dotyczący przebiegu planowanej inwestycji,
  •  projekt umowy,
  •  upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.


5. OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Umowy cywilnoprawne

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z KPC termin nie jest określony

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW