Zamknij mobilną wersję WCAG

XXXVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

26 marca 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  26 marca, przy pomocy środków porozumiewania się na odległość z uwagi na trwającą pandemię, odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego.

  Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych za rok 2020: Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku oraz Muzeum Ziemi Leżajskiego.

  Następnie radni przystąpili do głosowania nad uchwałami w sprawie:

  • przekazania środków finansowych dla Policji;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.

  W dalszej części spotkania sprawozdanie z działalności za rok 2020 przedstawiła Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Leżajskiego.

  Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka