Zamknij mobilną wersję WCAG

XLIX sesja Rady Powiatu Leżajskiego

31 marca 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  30 marca w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu Leżajskiego.

  Po przyjęciu porządku obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku i Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku za rok 2021 oraz informacją z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych i z zakresu pomocy społecznej również za rok 2021.

  Podczas spotkania radni przyjęli uchwały w sprawie:

  – zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy 2022;
  – udzielenia przez Powiat Leżajski pomocy finansowej Gminie Nowa Sarzyna ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  – założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Leżajsku;
  – określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
  – przekazania środków finansowych dla Policji;
  – zgód na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
  – zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 r.;
  – zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) Grodzisko – Giedlarowa w km 6+660 – 10+450”;
  – zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
  – wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.

  Następnie sprawozdanie z działalności za rok 2021 przedstawiła Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Leżajskiego, zaś starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka