Zamknij mobilną wersję WCAG

„Nasza planeta, nasze zdrowie” – Światowy Dzień Zdrowia

30 marca 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego 7 kwietnia jest: „Nasza planeta, nasze zdrowie”. W związku z pandemią, zanieczyszczeniem środowiska, nasilających się chorób Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwraca szczególną uwagę na działania niezbędne do utrzymania zdrowia ludzi i planety.

  Oszacowano, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć. Obejmuje to kryzys klimatyczny, który jest największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości.

  Czy wiesz że:
  • Zanieczyszczenie powietrza co minutę zabija 13 osób z powodu raka płuc, chorób serca i udarów. Musimy zaprzestać spalania paliw kopalnianych, takich jak ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny.
  • 3,6 miliarda ludzi na całym świecie nie ma bezpiecznych toalet. Nieoczyszczone ludzkie odpady degradują ekosystemy i człowieka.
  • 2 miliardom ludzi na całym świecie brakuje bezpiecznej wody pitnej. Chroń źródła wody, zapobiegając przedostawaniu się ścieków, odpadów i chemikaliów do naszych jezior, rzek lub wód gruntowych.
  • Co roku 829 000 ludzi umiera z powodu biegunki spowodowanej zanieczyszczoną wodą i złymi warunkami sanitarnymi.
  • Bezpiecznie zarządzaj odpadami medycznymi. Zranienia igłą z wyrzuconych strzykawek mogą powodować zapalenie wątroby typu B, C i choroby zakaźne. Emisje ze spalania odpadów medycznych mogą zwiększać liczbę nowotworów.
  • Tytoń zabija ponad 8 milionów ludzi każdego roku i jest bardzo uzależniający. Jest głównym czynnikiem ryzyka raka, chorób serca i płuc. Każdego roku ścina się 600 milionów drzew, aby wyprodukować 6 bilionów papierosów, co zmniejsza ilość czystego powietrza, którym oddychamy. Nie dla tytoniu.
  • Rosnące temperatury i powodzie spowodowane zmianami klimatycznymi narażą na ryzyko zarażenia gorączką denga dodatkowe 2 miliardy ludzi.

  Nasza planeta to nasze zdrowie, więc dbajmy o czystość powietrza, wody i jedzenia.

  Alt=""

  PSSE

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka