Zamknij mobilną wersję WCAG

X sesja Rady Powiatu Leżajskiego

28 maja 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Po przyjęciu protokołów z VIII i IX sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z: informacją o działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za 2018 r., informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w leżajsku o działaniach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu leżajskiego w 2018 r., sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku w 2018 r. oraz informacją z planowanych zadań z zakresu i przeciw działania bezrobocia w 2019 r., a także z oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu leżajskiego za 2018 r.

  Następnie radni podjęli następujące uchwały:
  – uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr VI/46/2019 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2019 r.
  – uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla policji;
  – uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
  – uchwałę w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.

  Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW