Zamknij mobilną wersję WCAG

X edycja Nagrody Przyjaciel Powiatu Leżajskiego – termin składania wniosków

23 marca 2021

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  31 marca upływa termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Przyjaciel Powiatu Leżajskiego.

  Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić radni powiatowi, burmistrzowie i wójtowie z terenu Powiatu Leżajskiego, organizacje działające na terenie powiatu leżajskiego (organizacje w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) instytucje, ośrodki kultury itp.a także przewodniczący i członkowie kapituły.

  Celem przyznawania nagrody jest wyłonienie oraz uhonorowanie szczególnie zasłużonych osób i instytucji, które poprzez swoją aktywność wspierają i przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju i promocji Powiatu Leżajskiego w kraju oraz poza jego granicami.
  Nagrodę przyznaje się w kategoriach:
  – Przedsiębiorca
  – Społecznik
  – Osobowość.

  Regulamin przyznania nagrody, formularz wniosku oraz lista jej dotychczasowych laureatów znajdują się na naszej stronie www w zakładce Nagroda Przyjaciel Powiatu Leżajskiego.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka