Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6630 12
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie protokołu z narady koordynacyjnej dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami
Oddział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Stanowisko ds. narad koordynacyjnych

Kontakt merytoryczny   tel. (17) 2404540

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

F-GN.6630.12.01 – Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej

Do wniosku należy przekazać :

  • Plan sytuacyjny
  • Warunki techniczne
  • Inne

UWAGA : Jeśli załączniki nie zostaną dostarczone, to pomimo zapłaty wniosek nie zostanie skierowany na naradę koordynacyjną

Miejsce złożenia wniosku:

  • Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  • Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/

5. OPŁATY:

Załącznik – tabela nr 16  do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydawanie protokołów z narady koordynacyjnej dotyczącej uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 28b ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wniosek o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Leżajskiego do pobrania ze strony https://www.starostwo.lezajsk.pl/wp-content/uploads/2020/07/wniosek-ZUD.docx