Zamknij mobilną wersję WCAG

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  1. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)
  2. Wnioski o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Leżajskiego w trybie chronionym (należy składać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /458qj7fhup/skrytka)
  3.  Scalenia

INFORMACJA DLA GEODETÓW

Uprzejmie informujemy, iż moduł zgłaszania i przeglądania prac geodezyjnych dla wykonawców prac geodezyjnych połączony jest bezpośrednio z programem Ośrodek służącym do rejestracji wszystkich wniosków wpływających do PODGiK.

W związku z powyższym podczas określania zakresu działkowego prosimy o wpisywanie działki głównej, której dotyczy zgłaszana praca geodezyjna, a nie wszystkich działek z zakresu.
Ułatwi to w przyszłości sprawniejsze i szybsze wyszukiwanie materiałów źródłowych dotyczących konkretnej działki, zwłaszcza w przypadku dokumentacji do celów prawnych.


Uprzejmie informujemy, iż moduł zgłaszania i przeglądania prac geodezyjnych dla wykonawców prac geodezyjnych połączony jest bezpośrednio z programem Ośrodek służącym do rejestracji wszystkich wniosków wpływających do PODGiK.

W związku z powyższym podczas zgłoszenia pracy geodezyjnej za pomocą geoportalu prosimy o wpisywanie miejscowości oraz numeru działki/działek, których dotyczy zgłaszana praca. Ułatwi to sporządzanie różnego rodzaju zestawień i raportów tworzonych na polecenie organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Nazwa obiektu: „Miejscowość działka nr xxx”.

Np. Jelna działka nr 156.

Ponadto prosimy o nie wpisywanie wszelkich innych informacji służących tylko i wyłącznie Wykonawcy prac geodezyjnych.

 

 

PSIP