Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA F-KT.7250.2.02 27
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

 1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 728 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.572 );

 1. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8. Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego – pok. Nr 5, Tel. (017) 240 45 21,

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia (formularz do pobrania)

Załączniki do wniosku :

 • Wykaz pojazdów samochodowych, (formularz do pobrania)
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego (oryginał do wglądu)
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia na w/w pojazdy, (9000 euro na pierwszy pojazd, 5000 euro na kolejny pojazd powyżej 3,5 t., lub 900 euro kolejny poniżej 3,5 t).
 • Oświadczenie o niekaralności (formularz do pobrania)
 • Inne niezbędne dokumenty.
 • Dowód wpłaty za wydanie wypisu /wypisów/ z licencji.
 1. OPŁATY:

Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia :

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:
pobiera się opłatę w wysokości:

– 11% – opłaty jak za udzielenie zezwolenia – na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji
– 5% –  w przypadku zmiany zezwolenia
– 1% –  w innych przypadkach

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Opłata skarbowa :
17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 10902 2590 0000 0001 4488 9286.

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
  1. Osobiście
  2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
  3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 30 dni

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: