Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA F-KT.7250.2.02 27
2023.02.27

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

 1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2201);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 775 z póź. zm.);

 1. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8. Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego – pok. Nr 5, Tel. (017) 240 45 21,

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia (formularz do pobrania)

Załączniki do wniosku :

 •  Wykaz pojazdów samochodowych, (formularz do pobrania)
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego (oryginał do wglądu)
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia na w/w pojazdy, (9000 euro na pierwszy pojazd, 5000 euro na kolejny pojazd lub 900 euro kolejny poniżej 3,5 t).
 • Oświadczenie o niekaralności (formularz do pobrania)
 • Inne niezbędne dokumenty.
 • Dowód wpłaty za wydanie wypisu /wypisów/ z licencji.
 1. OPŁATY:

Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia :

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:
pobiera się opłatę w wysokości:

– 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia – na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku
o udzielenie zezwolenia lub licencji
– 5% –  w przypadku zmiany zezwolenia
– 1% –  w innych przypadkach

 

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Opłata skarbowa :

17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 10902 2590 0000 0001 4488 9286.

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 2. Osobiście
  2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
  3. Z upoważnieniem pisemnym
 3. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 30 dni

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: