Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.7250.2.02 25
Aktualizacja: 2022.10.18

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2201),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2000 z późn.zm.);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8. Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego – pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie wypisu z licencji:
Wniosek o wydanie wypisu z licencji 7 do 9 osób
Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia

Załączniki do wniosku :

  •  Wykaz pojazdów samochodowych,
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia finansowego na w/w pojazdy, (9000 euro na pierwszy pojazd, 5000 euro na kolejny pojazd lub 900 euro kolejny poniżej 3,5 t).
  • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których w art. 5c ust.1 pkt.1 ustawy o transporcie drogowym, dla wniosków o wypis
    z licencji 7-9 i  pojazdów osobowych,
  • Oświadczenie o niekaralności dla zezwoleń i licencji na krajowy transport drogowy
  • Inne niezbędne dokumenty.
  • Dowód wpłaty za wydanie wypisu /wypisów/ z licencji.

5. OPŁATY:

Opłata za wydanie wypisu z licencji :
– 11% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Opłata skarbowa :
17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 10902 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 30 dni

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wszystkie formularze do pobrania