Zamknij mobilną wersję WCAG

Ruszył nabór wniosków w ramach programu „Senior+” edycja 2021

1 marca 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  26 lutego ruszył nabór wniosków w ramach programu „Senior+”.

  Moduł 1 programu obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.

  Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.

  Moduł 2 to zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

  Ważne terminy!
  Termin składania ofert – od 26 lutego 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r.

  Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poświęconej seniorom: senior.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r.

  Jak wziąć udział w konkursie?
  W konkursie ogłoszonym w ramach programu „Senior+” edycja 2021 należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl.

  Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), w generatorze ofert (GO) do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 16.00.

  Aby dokończyć proces składania oferty:

  • należy – za pomocą przycisku „złóż ofertę” – złożyć ofertę w generatorze ofert;
  • zapisać złożoną ofertę w formacie PDF i ją wydrukować;
  • oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby;
  • należy ją złożyć do właściwego urzędu wojewódzkiego.

  Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i – kontrasygnowaną przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji elektronicznej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

  Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Senior+ edycja 2021.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka