Zamknij mobilną wersję WCAG

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

4 marca 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zainicjowany został przez Małżonkę Prezydenta RP Agatę Kornhauser-Dudę i został objęty jej Honorowym Patronatem.

  Nadrzędnym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

  Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

   

  Uczestnikami konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • wojewódzkiego
  • ogólnopolskiego

   

  W ramach konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

  Ogłoszenie zwycięzców konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

  Karta zgłoszenia i regulamin zawierający szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz zasad jego przeprowadzenia, znajdują się na stronie konkursu.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl.

  Źródło informacji: www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka