Zamknij mobilną wersję WCAG

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

30 października 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2020 r. w formie powierzenia pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu leżajskiego w 2020 r.”