Zamknij mobilną wersję WCAG

Próba syren alarmowych

15 listopada 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Informuję, iż na podstawie § 3 pkt 4, 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatu i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)
  w dniu 18 listopada 2021 r. w godzinach 11:00-11:15 na terenie Powiatu Leżajskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

  W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:
  1. o godz. 11:00 – akustyczny sygnał alarmowy – „ogłoszenie alarmu”;
  2. o godz. 11:15 – akustyczny sygnał alarmowy – „odwołanie alarmu”.

  Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań po usłyszeniu sygnału.

  Próba uruchomienia systemów zostanie zrealizowana w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) nt. „Ocena sytuacji skażeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności województwa przed skutkami zdarzeń CBRN przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów i technologii IT i radiokomunikacji cyfrowej”.

  Trening ten jest elementem ogólnopolskiego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL-21” organizowanego przez Centrum Dyspozycyjne KSWSiA – Centralny Ośrodek Analizy Skażeń (COAS).

  Starosta Leżajski

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka