Zamknij mobilną wersję WCAG

I sesja Rady Powiatu Leżajskiego

7 maja 2024

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  6 maja o godz. 13.00 w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Powiatu. Otwarcia sesji dokonał – zgodnie z ustalonymi przepisami – najstarszy wiekiem radny obecny podczas spotkania. Po ustaleniu porządku obrad Rada Powiatu Leżajskiego przystąpiła do wyboru:
  – Przewodniczącego Rady Powiatu Leżajskiego,
  – Starosty Leżajskiego.
  – Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Leżajskiego,
  – Wicestarosty Leżajskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Leżajskiego.

  Ponadto radni głosowali nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla starosty.

  Na Przewodniczącą Rady Powiatu Leżajskiego wybrano Monikę Milo. Na Starostę Leżajskiego został wybrany Zdzisław Leśko (18 głosów za, 1 głos przeciw).

  Następnie na wniosek starosty I sesja Rady Powiatu została zawieszona do dnia następnego. 7 maja o godz. 8.00 wznowiono obrady, podczas których wybrano na Wiceprzewodniczące Rady: Magdalenę Niemczyk i Dorotę Wylaź oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu. Wicestarostą Leżajskim został Lucjan Czenczek (13 głosów za, 5 głosów przeciw), zaś Członkiem Zarządu: Wanda Rakszawska-Stopyra (11 głosów za, 6 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu).

  I sesja Rady Powiatu Leżajskiego cz. 1:

  I sesja Rady Powiatu Leżajskiego cz. 2:

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka