Zamknij mobilną wersję WCAG

Eksponaty pozyskane przez Muzeum Ziemi Leżajskiej w 2023 roku

2 lutego 2024

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  W roku 2023 w drodze darowizny, depozytu, wypożyczenia czy kupna Muzeum Ziemi Leżajskiej pozyskało 412 artefaktów muzealnych. W tym 281 eksponatów pozyskano w formie darowizny, 1 w drodze zakupu i 130 depozytów na czas nieokreślony.

  Część darowizn jest już eksponowana na wystawie Historycznej Miasta i Regionu i „Archeologia i dzieje staropolskie Ziemi Leżajskiej”, natomiast część depozytów zostało umieszczonych na wystawach: Ze wsi na Wiejską czyli Marszałek Józef Zych w służbie Narodu, Kościoła i Ziemi Leżajskiej oraz na wystawie Browarnictwo Leżajskie.

  Na szczególną uwagę zasługują m.in. dokumenty staropolskie z XVII i XVIII w. dotyczące Woli Zarczyckiej i Jelnej – na jednym z nich widnieje podpis Jan Król [Sobieski], modlitewniki wydane w XIX w. przez klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku czy kolekcja fotografii oraz dokumentów z historii leżajskiego Gimnazjum i Liceum z lat 30. XX w.

  Spośród depozytów należy wyróżnić pamiątkowe medale z wizerunkami papieży: Piusa V, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, medal Orła Białego Senatu RP i reprinty dokumentów na pergaminie przedstawiające: Orzeł Tretera, Jeana Le Clerca: Porządek i szeregi władców Polski od roku pańskiego 550 i  Orzeł Jagiellonów z herbami na skrzydłach z Kroniki Świata Marcina Bielskiego z 1564 r.

  Wśród darczyńców znaleźli się m.in.: dr. hab. Józef Półćwiartek, Krzysztof Gdula,  Stanisław Baran, Wincenty Pażyra, a deponentami byli marszałek Józef Zych, Adam Dąbek i Browar Leżajsk.

  Wszystkim darczyńcom i deponentom muzeum składa serdeczne podziękowania. Zapraszamy Państwa  do wizyty w Muzeum Ziemi Leżajskiej na wystawach stałych i czasowych.

  Pełny wykaz pozyskanych eksponatów na stronie placówki.

  MZL

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka