Zamknij mobilną wersję WCAG

Nowy bus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej

5 lutego 2024

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  „Wyrównywanie różnic między regionami III” to program PFRON wspierający placówki działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakupie niezbędnych dla ich funkcjonowania specjalistycznych samochodów. W minionym 2023 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej podjął starania, aby taki właśnie  samochód zakupić.  W ramach współpracy z PFRON Oddział w Rzeszowie, Zarządu Powiatu Leżajskiego oraz Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego udało się nabyć 9-osobowego mikrobusa do przewozu osób z niepełnosprawnościami w tym jednej poruszającej się na wózku inwalidzkim.

  Uroczyste przekazanie samochodu odbyło się 30 stycznia br. i było połączone z kolędowaniem, które jest jednym z najpiękniejszych zwyczajów bożonarodzeniowych łączących wszystkich ludzi. Jest również formą wyrażenia wdzięczności za miniony czas, za dobro, które otrzymujemy od innych.

  W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, dyrektor PFRON Odział w Rzeszowie Maciej Szymański, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku Mariusz Konior, pracownica PCPR w Leżajsku Lidia Franusz-Pluszkiewicz, dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego  Joanna Półtorak oraz pracownicy BOJSP: Łukasz Fleszar i Konrad Stolarz. Społeczność ŚDŚ bardzo dziękuje ww. osobom za pomoc w pozyskaniu środków finansowych na realizację inwestycji i wsparcie merytoryczne.

  W wydarzeniu wziął również udział proboszcz parafii w Jelnej o. Artur Stępień, który otacza placówkę pomocą duszpasterską.

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej już od 18 lat prowadzi swoją działalność na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Z usług placówki mogą korzystać również osoby ze spektrum autyzmu i osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 2418 379 w godz. 7.30-15.30 oraz drogą e-mailową: sds.jelna@op.pl.

  ŚDS w Jelnej

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka