Zamknij mobilną wersję WCAG

Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie – nowy profil edukacyjny w leżajskim ZSL

17 lutego 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku jako jedna z 16 szkół w Polsce został objęty pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL z klasą”, którego celem jest utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Profil pojawił się już w ofercie edukacyjnej ZSL dla absolwentów szkół podstawowych. W pakiecie kandydat ma zapewnione doskonałe warunki nauczania, unikalny program oraz gwarancje rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły. Udział w projekcie współfinansowany jest przez Powiat Leżajski.

  Ministerstwo Obrony Narodowej postawiło bardzo wysokie wymagania. Aby zakwalifikować się do projektu szkoła musiała spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in. prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, a także zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

  „CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.
  W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.

  Lista szkół zakwalifikowanych do programu oraz szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie programu. O zasadach rekrutacji i formalnościach, jakie należy spełnić, aby dołączyć do klasy CYBER.MIL, uczniowie mogą dowiedzieć się się z komunikatów na stronie internetowej ZSL lub telefonicznie.

  Alt=""

  Źródło informacji: www.wojsko-polskie.pl/cyber-mil-z-klasa/

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka