Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5441.02 22
Aktualizacja: 2024.04.25

           

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

 1. NAZWA USŁUGI:

Zawiadomienie o ukończeniu warsztatów doskonalenia zawodowego.

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Art.37 ust.1 pkt.3 ustawy z z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami (tj. Dz.U.Dz.U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.)

 1. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego- pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek
 • Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów/wykładowców
 1. OPŁATY:

brak

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Osobiście
 2. Za pomocą Poczty Polskiej
 3. Z upoważnieniem pisemnym
 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach,
o których mowa w art. 35 ust. 6  Ustawy o kierujących pojazdami.
wniosek – F-KT. 5441.04