Zamknij mobilną wersję WCAG

Zarządzanie kryzysowe

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
Pokój 210, II piętro
tel. (17) 240 45 68
tel. (17) 240 45 67
fax. (17) 240 45 68
e-mail: zk@starostwo.lezajsk.pl

Kontakt po godzinach pracy i w dni wolne od pracy Starostwa Powiatowego w Leżajsku, dyżur PCZK przejmuje Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, utrzymujące całodobową łączność z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Leżajsku.
tel. 17 242 64 70
email: sklezajsk@podkarpacie.straz.pl
ul. Opalińskiego 6,  37-300 Leżajsk.

Do podstawowych zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

  • pełnienie dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring zagrożeń i środowiska;
  • nadzór nad systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności;
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
  • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
  • współudział w realizacji ustawowych zadań starosty w zakresie zarządzania kryzysowego, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.


WAŻNE TELEFONY ALARMOWE:

112 – wybieraj w sytuacjach alarmowych, w których niezbędna jest pomoc Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowego Ratownictwa Medycznego i gdy wymagane są natychmiastowe działania tych służb
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
991 – pogotowie energetyczne
992 – pogotowie gazowe

BAZA TELEADRESOWA INSTYTUCJI I JEDNOSTEK

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku
Opalińskiego 6
37-300 Leżajsk
Tel. 17 242 14 59
Tel. 17 242 64 70
email: kplezajsk@podkarpacie.straz.pl

Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
M.C. Skłodowskiej 2
37-300 Leżajsk
Tel. 47 82 223 05 sekretariat
Tel. 47 82 223 10 całodobowo
email: lezajsk@rz.policja.gov.pl

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-068 Rzeszów
Tel. 15 867 12 38
Tel. 15 867 18 64
tel. inf.- koordynacyjny 987
email: wczk@rzeszow.uw.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Leżajsku
Mickiewicza 71
37-300 Leżajsk
Tel. 17 242 01 12
email:  sekretariat.psse.lezajsk@sanepid.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Leżajsku
Plac Dworcowy 2
37-300 Leżajsk
Tel. 17 242 08 90
email: lezajsk.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku
M.C. Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
Tel. 17 242 07 37
email: lezajsk@pinb.info.pl
pnbl@wp.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku
M.C. Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
Tel. 17 242 82 58
Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 17 242 13 00
email: pcprlezajsk@gmail.com

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
Leśna 22
37-300 Leżajsk
Tel. 17 24 04 700
email: sekretariat@spzoz-lezajsk.pl

Nadzór Wodny w Leżajsku
Mickiewicza 79
37-300 Leżajsk
Tel. 17 242 02 46
email: nw-lezajsk@wody.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Langiewicza 26
35-101 Rzeszów
Tel. 17 854 38 41
email: wios@wios.rzeszow.pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku
Polna 12
37-300 Leżajsk
Tel. 17 242 11 81
email: kontakt@zdplezajsk.pl

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Boya Żeleńskiego 19a
35-105 Rzeszów
Tel. 17 860 94 50
Tel. 17 860 94 55
email: biuro@pzdw.pl

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Leżajsk
Polna 10A
Tel. 37-300 Leżajsk
Tel. 17 240 56 01
Tel. 17 749 56 01
Tel. 991
email: RE07.OR@pgedystrybucja.pl

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Leżajsku
Polna 1
37-300 Leżajsk
Tel. 22 444 33 33
email: kancelaria.centrala@psgaz.pl

Urząd Miasta Leżajsk
Rynek 1
37-300 Leżajsk
Tel. 17 242 73 33
email: uml@miastolezajsk.pl

Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
Kopernika 1
37-310 Nowa Sarzyna
Tel.  17 24 13 177
email: umig@nowasarzyna.eu

Urząd Gminy Leżajsk
Opalińskiego 2
37-300 Leżajsk
Tel. 17 240 62 00
email: sekretariat@poczta.gminalezajsk.pl

Urząd Gminy Kuryłówka
Kuryłówka 527
37-300 Kuryłówka
Tel. 17 243 80 10
email: sekretariat@kurylowka.plb

Urząd Gminy Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a
37-306 Grodzisko Dolne
Tel. 17 242 82 65
email:  urzad@grodziskodolne.pl

INNE

 

Dołączone pliki

Procedura dystrybucji jodku potasu w powiecie leżajskim na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego ZOBACZ
Kalkulator, jak wyliczyć, ile tabletek jodu jest potrzebnych? ZOBACZ
Afrykański Pomór Świń ZOBACZ
Alarm bombowy ZOBACZ
Alarmowanie i ostrzeganie ZOBACZ
Bezpieczne fajerwerki ZOBACZ
Bezpieczny wypoczynek ZOBACZ
Burze i nawałnice ZOBACZ
Cyberbezpieczeństwo ZOBACZ
Katastrofy budowlane ZOBACZ
Niebezpieczna przesyłka ZOBACZ
Niewypały i niewybuchy ZOBACZ
Pierwsza pomoc ZOBACZ
Poradnik na czas kryzysu i wojny ZOBACZ
Powodź ZOBACZ
Pożar ZOBACZ
Skażenie substancją toksyczną ZOBACZ
Upały ZOBACZ
Ważne informacje ZOBACZ
Wichury ZOBACZ
Zagrożenie terrorystyczne 1 ZOBACZ
Zagrożenie terrorystyczne 2 ZOBACZ
Zatrucie czadem ZOBACZ
Zatrucie substancjami psychoaktywnymi ZOBACZ
Zima ZOBACZ