Zamknij mobilną wersję WCAG

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zmian w ustawach o transporcie drogowym i czasie pracy kierowcy

14 marca 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  W związku z Ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 209)  informujemy:

  • OD DNIA 21 MAJA 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita (dmc) przekracza 2,5 t i nie przekracza 3,5 t muszą dysponować Zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz Licencją wspólnotową a dysponujący Zezwoleniem, mają obowiązek zaktualizować wykaz pojazdów i zabezpieczenie finansowe.
  • DO DNIA 15 STYCZNIA 2023r. Przewoźnicy mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej art. 5 ust 2c i 2d Utd i są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia, o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3.

  NIESPEŁNIENIE WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH BAZY SPOWODUJE WERYFIKACJĘ SPEŁNIANIA WARUNKÓW DO UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO I MOŻE PROWADZIĆ DO JEGO COFNIĘCIA.

  • DO DNIA 31 MARCA br. a następnie w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedsiębiorca przedkłada organowi, który wydał zezwolenie:
   •  oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
   • informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.


  Aktualne informacje o wszystkich zmianach:

  TK

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka