Zamknij mobilną wersję WCAG

Powiat Leżajski otrzymał środki na organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów

14 marca 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Powiat Leżajski otrzymał z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki finansowe w wysokości  128 814 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej tytułem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie od 1 marca do 20 grudnia 2022 r.

  Zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych  o charakterze terapeutycznym zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów,
  w tym również dla uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023.
  W terminie do 21 lutego br. dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, dla których  organem prowadzącym jest Powiat Leżajski, przekazali informacje na temat liczby godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych zaplanowanych do realizacji w danej szkole.

  Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych, została ustalona przez MEiN na podstawie liczby uczniów w szkołach według stanu na 30 września 2021 r. Raport z liczbą uczniów na 30 września 2021 r. służący do naliczenia środków do tego programu został udostępniony w Systemie Informacji Oświatowej.

  Wykaz szkół, którym zostały przyznane środki finansowe na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych:

  Lp.Nazwa szkołyPrzyznana kwota
  Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
  1.Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Leżajsku42 555,71 zł
  2.Technikum Nr 2 w Leżajsku18 351,11 zł
  3.       Razem60 906,82 zł
  Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
  1.Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Leżajsku17 678,77 zł
  2.Technikum Nr 1 w Leżajsku50 228,41 zł
  3.       Razem67 907,18 zł

  EZ

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka