Zamknij mobilną wersję WCAG

XXXIV sesja Rady Powiatu Leżajskiego

1 lutego 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  28 stycznia odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Spotkanie przebiegło z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ze względu na panujące obostrzenia epidemiczne. Na wstępie obrad radni przyjęli informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu leżajskiego oraz działalności Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku za 2020 r., o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego na terenie powiatu leżajskiego za 2020 r., a także sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego za rok 2020.

  W dalszej części spotkania radni podjęli uchwały w sprawie:

  • wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego;
  • zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
  • zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego na rok 2021;
  • wprowadzenia zmian w budżecie na 2021 r.

  Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku 2020, sprawozdaniem z działalności komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za II półrocze 2020 r. oraz ze sprawozdaniem starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka