Zamknij mobilną wersję WCAG

XVII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

2 grudnia 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00, w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XVII sesja Rady Powiatu Leżajskiego.

  Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XVI sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z informacją o systemie pomocy rodzinie oraz organizacji pomocy dla osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Leżajskiego, a także z informacją o realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, gospodarowania gruntami Skarbu Państwa oraz o stanie mienia komunalnego.
  Następnie przystąpili do głosowania nad uchwałami w sprawie:
  • zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 r.,
  • przyjęcia rocznego programu współpracy powiatu leżajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
  • zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie,
  • zamiaru likwidacji Technikum w Nowej Sarzynie,
  • zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowej Sarzynie,
  • zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Leżajsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku,
  • zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Leżajsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku,
  • zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Leżajsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.
  W kolejnej części spotkania starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
  Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW