Zamknij mobilną wersję WCAG

XLIV sesja Rady Powiatu Leżajskiego

30 listopada 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  26 listopada w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z informacją o systemie pomocy rodzinie oraz organizacji pomocy dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu leżajskiego oraz informacją o realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarowania gruntami Skarbu Państwa i Powiatu. Następnie podjęli uchwały:

  – w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy powiatu leżajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  – zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Leżajskiego;
  – w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/242/2021 z dnia 28 października 2021 r. dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1265R Górno (gr. pow.) – Wola Zarczycka w związku z budową przejścia dla pieszych w km 7+460 w Woli Zarczyckiej”.
  – w sprawie ustalenia zasad naliczania diet przysługujących radnym,
  – w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Leżajskiego,
  – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie.

  W dalszej części spotkania starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka