Zamknij mobilną wersję WCAG

XII edycja Nagrody Przyjaciel Powiatu Leżajskiego

26 lutego 2024

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Serdecznie zapraszamy do zgłaszania wniosków w ramach XII edycji Nagrody Przyjaciel Powiatu Leżajskiego.

  Celem przyznawania nagrody jest wyłonienie oraz uhonorowanie szczególnie zasłużonych osób i instytucji, które poprzez swoją aktywność wspierają i przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju i promocji Powiatu Leżajskiego w kraju oraz poza jego granicami. Starosta Leżajski przyznana nagrodę w trzech kategoriach: Osobowość, Społecznik, Przedsiębiorca.

  Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić radni powiatowi, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu leżajskiego, organizacje działające w powiecie leżajskim (organizacje w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) instytucje, ośrodki kultury itp., przewodniczący i członkowie kapituły.

  Termin składania wniosków to 31 marca 2024 r. Formularz wniosku jak również regulamin konkursu można pobrać ze strony www.starostwo.lezajsk.pl zakładka: Przyjaciel Powiatu.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka