Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.402 8
Aktualizacja: 29.02.2024

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-30 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie odpisu z rejestru kultury

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87),
  • Rozporządzenie Ministra Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnianiu rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189)
  • art. 218 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1.Pisemny wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury ze wskazaniem rodzaju wniosku

    1. odpis pełny (zawiera treść wszystkich wpisów dokonywanych w księdze rejestrowej).
    2. odpis skrócony (zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).

 

5. OPŁATY:

  • Opłata skarbowa winna być dokonana w kasie Starostwa Powiatowego w Leżajsku budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286
  • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy wydanego odpisu

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie odpisu

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

14 dni od otrzymania wniosku

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej, a otwarty dostęp do niego istnieje poprzez stronę www.bip.starostwo.lezajsk.pl -> Rejestry, ewidencje