Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA 6176 12
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie legitymacji Strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

Załączniki:

1) deklaracja wraz z opinią koła wędkarskiego;

2) aktualne zdjęcie

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

  • F.OŚ.6176.10

 

5. OPŁATY:

Wyłączony z opłaty skarbowej.

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • wydanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego do 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.

Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej, przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa.

Regulamin Społecznej Straży Rybackiej uchwala rada powiatu.

Pliki do pobrania: