Zamknij mobilną wersję WCAG

Weź udział w projekcie „Podkarpacki Power Aktywizacji Zawodowej Osób Młodych” i zwiększ swoje szanse na rynku pracy

22 marca 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Projekt „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Skierowany jest do 192 osób młodych w wieku 15-29 lat, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.

  Uczestnikiem projektu może być osoba bierna zawodowo (pozostająca bez pracy), która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (należąca do tzw. kategorii osób NEET) lub osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej oraz pracująca w ramach umowy cywilno-prawnej, której łączny dochód miesięczny nie przekracza minimalnej kwoty wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie.

  Więcej informacji na stronie projektu.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka

  Fot. poglądowa: Pixabay