Zamknij mobilną wersję WCAG

W powiecie leżajskim powstała nowa strzelnica wirtualna

13 stycznia 2023

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Na potrzeby rozwoju strzelectwa sportowego i możliwości prowadzenia szkolenia strzeleckiego dzieci oraz młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje proobronne, a także  formacje uzbrojone niewchodzące w skład Sił Zbrojnych RP w powiecie leżajskim utworzona została strzelnica wirtualna.

  W 2022 r. Powiat Leżajski złożył ofertę na realizację zadania utworzenia strzelny wirtualnej w konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2022”. Projekt został pozytywne zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego i od grudnia 2022 r. funkcjonuje w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku. Ideą projektu jest pobudzenie zainteresowania oraz pasji do strzelectwa sportowego dzieci i młodzieży, a w szczególności uczniów klas o profilu wojskowym, rozwijania ich umiejętności strzeleckich w kierunku możliwości zwiększenia ilości wyszkolonych i świadomych obywateli, którzy w przyszłości mogliby wstąpić do wojsk operacyjnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, czy też stanowić wyszkolone rezerwy.

  W ramach programu został zakupiony symulator treningowy „Pojedynek” oraz repliki broni treningowej w systemie blow-back, przeznaczone do szkolenia strzeleckiego. Wybór miejsca utworzenia strzelnicy nie był przypadkowy z uwagi na funkcjonowanie w szkole programów Ministerstwa Obrony Narodowej: Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, Oddziały Przygotowania Wojskowego oraz Cyber.Mil.

  12 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie strzelnicy, w którym wzięli udział m.in.: Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, dyrektor ZSL Zbigniew Trębacz oraz naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Leżajsku Adam Krupiński.

  Całkowity koszt zadania wyniósł 154 992, 62 zł. Dofinansowanie ze środków MON to kwota 123 994,62 zł, pozostałą część sfinansował Powiat Leżajski.

  Adrian Rauza

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka