Zamknij mobilną wersję WCAG

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2023 r.

16 stycznia 2023

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  PCPR w Leżajsku informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. wpłynęło zaproszenie do uczestnictwa w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu. W dniu 5 stycznia 2023 r. Powiat Leżajski podpisał oświadczenie, które zostało  przedłożone do PFRON w Rzeszowie. Na mocy powyższego oświadczenia Powiat Leżajski przystąpi do realizacji programu w 2023 r.

  Zgodnie z uzyskaną informacją, w 2023 roku PFRON będzie przyznawał dofinansowania w ramach następujących obszarów:

  • Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
  • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
  • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
  • Obszar D – likwidacja barier transportowych
  • Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
  • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

  Realizator programu

  Realizatorem programu w ramach poszczególnych obszarów jest:

  • Powiat Leżajski – dla obszarów: B, C, D, F i G
  • PFRON w Rzeszowie – dla obszarów A i E

  Maksymalna wysokość dofinansowania

  Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów wynosi:

  • Obszar A – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 185 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych– część kosztów inwestycji w wielorodzinny budynkach mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne,
  • Obszar B – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 165 000 zł na każdy projekt, natomiast w przypadku projektów polegających na likwidacji barier w urzędach – 35%,
  • Obszar C – do 70 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 70 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
  • Obszar D – do 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu (w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – do 95%), nie więcej jednak niż:

  – 135 000 zł dla samochodów osobowych tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

  – 110 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami  9-cio miejscowymi,

  – 330 000 zł dla autobusów,

  • Obszar E – do 40% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 16 500 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu,
  • Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16 500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000 zł na remont lub modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,
  • Obszar G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

  Wnioski w obszarach, których realizatorem jest Powiat Leżajski, będą przyjmowane do 15 lutego 2023 r. (decyduje data wpływu).  Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

  Bieżące informacje na temat programu będą dostępne na niniejszej stronie www, a także na stronie www.pfron.org.pl

  PCPR

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka