Zamknij mobilną wersję WCAG

VII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

1 kwietnia 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  28 marca w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się VII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego spotkania radni przystąpili do realizacji porządku obrad.

  Na wstępie spotkania przyjęli informację dotyczącą projektu „Liderzy Kooperacji” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Następnie zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za rok 2018 oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku za rok 2018. Radni zaznajomili się również z informacją z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z zakresu pomocy społecznej za 2018 r.

  W trakcie posiedzenia podjęto następujące uchwały:

  – uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr LXIII/440/06 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej;

  – uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/201/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Leżajskim na lata 2017-2021;

  – uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 r.;

  – uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;

  – uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.

  Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informacje zamieścił : G.L , Wydział PW