Zamknij mobilną wersję WCAG

Szkoły z powiatu leżajskiego otrzymają wsparcie z programu „Aktywna tablica”

10 grudnia 2020

Obrazek przedstawia jeden z zakupionych laptopów z otwartym ekranem ustawiony na biurku.
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Powiat Leżajski złożył 29 października 2020 r. wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2020 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

  W ramach programu wsparciem zostaną objęte następujące typy szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna w Leżajsku i Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 2 w Leżajsku wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku,
  • Technikum nr 1 w Leżajsku i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Leżajsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
  • Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Leżajsku i Technikum nr 2 w Leżajsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

  Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup 40 szt. laptopów, z czego 16 szt. otrzyma ZSL w Leżajsku, 16 szt. – ZST w Leżajsku i 8 szt. – SOSW w Leżajsku oraz 2 szt. interaktywnych monitorów dotykowych, które zostaną przekazane do SOSW w Leżajsku.

  Wartość realizacji zadania to 105 000 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 84 000 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 21 000 zł.

  Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej: orzeł biały na czerwonym tle i nazwa ministerstwa z prawej strony napisana czcionką w kolorze szarym

  Aurelia Kryla

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka