Zamknij mobilną wersję WCAG

Szkolenie dotyczące wspierania Programu Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

6 października 2020

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Samorząd Województwa Podkarpackiego działając wspólnie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym „Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”. Szkolenie odbędzie się 10 października 2020 r. o godzinie 13:00, w formie zdalnej.

  Program WRUL zakłada wsparcie już istniejących uniwersytetów ludowych lub reaktywację placówek, które z różnych przyczyn zaprzestały czynnej działalności edukacyjnej, a także tworzenie nowych uniwersytetów ludowych i wspieranie ich rozwoju, odziaływanie na społeczności lokalne ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów o podobnej misji, celach i zadaniach, a także budowanie sieci i partnerstw poprzez popularyzację modelu edukacji grundtvigiańskiej.

  Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 jest programem realizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej www.niw.gov.pl w zakładce uniwersytety ludowe lub poprzez kontakt z Narodowym Instytutem Wolności. Regaulamin konkursu znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

  Tematyka szkolenia dotyczyć będzie:

  1. Przeznaczenia dotacji i czasu trwania zadania.
  2. Podmiotów uprawnionych do udziału w Konkursie.
  3. Terminu i sposobu naboru wniosków.
  4. Zasad finansowania i realizacji zadań.
  5. Zasad ubiegania się o dotację oraz zasad wypełnienia wniosku w generatorze.
  6. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków.
  7. Podpisania umowy i przekazania dotacji.
  8. Ogólnych zasad sprawozdawczości i rozliczania dotacji.
  9. Rozliczenia przez rezultaty.

  Osoby zainteresowane proszone są zgłaszanie swego udziału na adres mailowy: rdpp@podkarpackie.pl. Osobą do kontaktu jest pani Mirosława Frączek, Kancelaria Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego tel. 17 747 63 14.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka