Zamknij mobilną wersję WCAG

Informacja o stypendiach

Zarząd Powiatu Leżajskiego zaprasza studentów kierunku lekarskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Oferta skierowana jest do studentów IV, V lub VI roku studiów, kształcących się na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Studenci zobowiązani będą do podjęcia zatrudnienia, po zakończeniu stażu podyplomowego, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, w wybranej specjalizacji lekarskiej z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Leżajsku przez określony w warunkach naboru okres (uzależniony od okresu pobierania stypendium).

Wysokość stypendium to 2500,00 zł miesięcznie (przez 9 miesięcy w danym roku studiów).

Wnioski należy składać do 15 lutego 2024 r.

Szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o stypendium określa Uchwała Nr 2/8/2024 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (plik do pobrania poniżej).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Leżajsku pod numerem tel.: 17 2404 563, adres e-mail: ez@starostwo.lezajsk.pl

Dołączone pliki

1. Uchwała Zarządu Powiatu Leżajskiego - ogłoszenie naboru ZOBACZ
2. Wniosek o przyznanie stypendium ZOBACZ
2.1. Oświadczenie - podjęcie zatrudnienia ZOBACZ
2.2. Oświadczenie - niekorzystanie z urlopów ZOBACZ
2.3. Oświadczenie - rozpoczęcie specjalizacji ZOBACZ
2.4. Oświadczenie - odpracowanie stypendium ZOBACZ
3. Projekt umowy o przyznanie stypendium ZOBACZ
4. Uchwała Rady Powiatu Leżajskiego - regulamin ZOBACZ