Zamknij mobilną wersję WCAG

Ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie leżajskim

19 czerwca 2023

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  19 czerwca rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Leżajsku, która określać będzie zdolność do służby wojskowej.

  Komisja obejmuje swoim zasięgiem cały powiat leżajski i będzie funkcjonować od 19 czerwca do 14 lipca br. W tym roku stawi się na nią ponad 554 osób – 535 mężczyzn i 19 kobiet.

  W uroczystym otwarciu pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku uczestniczyli: Starosta Leżajski Marek Śliż, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku ppłk Tomasz Mazur, Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku lek. med. Elwira Konieczna,  Burmistrz Miasta Leżajsk Ireneusz Stefański oraz inni pracownicy komisji, w skład której wchodzi cztery osoby oraz czterech członków obsługi i przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku, Starostwa Powiatowego w Leżajsku, 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu kpt Piotr Serafin.

  Powiatowa Komisja Lekarska w Leżajsku mieści się przy ul. Mickiewicza 67.

  Zadaniem Komisji jest stwierdzenie, czy kandydatka lub kandydat nadaje się do służby wojskowej. Po spełnieniu medycznych procedur, Komisja określi zdolność do służby wojskowej i każdy stawający otrzyma jedną z czterech kategorii: A, B, D lub E.

  Obowiązkowi poddania się kwalifikacji w 2023 r. podlegają:

  1) mężczyźni urodzeni w 2004 r.,
  2) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej,
  3) osoby, które w latach 2021-2022:

  • zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
  • zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu i złożyły w trybie art. 64 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii do służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie,

  4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny,

  5) osoby (ochotnicy), które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do służby wojskowej, (niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia).

  ZK

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka