Zamknij mobilną wersję WCAG

Rusza nabór wniosków o dotację do kolejnej edycji programu „Działaj Lokalnie”

6 maja 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Od 1 maja 2021 r do 7 czerwca 2021 r. Fundacja Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju przyjmuje wnioski o dotacje w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

  W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
  W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

  Program adresowany jest do mających siedzibę na terenie powiatu leżajskiego oraz przeworskiego:
  – organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
  – grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostka samorządu terytorialnego, Lokalna Grupa Działania,
  – grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

  Maksymalna kwota dotacji – 6 000 zł.

  TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 7 czerwca 2021 r., do godziny 23.59.

  SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wyłącznie za pomocą GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.system.dzialajlokalnie.pl.

  KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy do jego wcześniejszego skonsultowania drogą mailową lub w trybie spotkania online.

  CZAS TRWANIA PROJEKTÓW: minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy.

  OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: 1 lipiec 2021 r. – 31 grudzień 2021 r.

  SPOTKANIA INFORMACYJNE: odbędą się w trybie online. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu drogą mailową (fundacja@lsr.pl). W zgłoszeniu należy podać Imię i nazwisko uczestnika oraz adres mailowy. Na adres ten przesłane zostaną dane oraz instrukcja umożliwiająca udział w spotkaniu. Przewidujemy organizację spotkań w kilku terminach.

  Przed rozpoczęciem pracy nad wnioskiem uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zapisami regulaminu.

  Alt=""

  Fundacja LSR

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka