Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6528 20
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek przyjęcia dokumentacji

Załączniki do wniosku:

– dokumentacja geologiczna-1 egz.

– dokument elektroniczny – 3 szt.

5. OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • Nie wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Brak

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Dokumentacje geologiczna – inna o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt.4 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji. W/w dokumentację sporządza się w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.