Zamknij mobilną wersję WCAG

Przekaż 1% Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku

22 marca 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Fundacja Fundusz Lokalny została utworzona w 2009 roku przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR). Fundacja kontynuuje dobroczynną działalność Funduszu Lokalnego Powiatu Leżajskiego funkcjonującego w strukturach LSR od 1999 r. Koncentruje się wokół działań na rzecz dzieci i młodzieży.  Działania te doceniają inne organizacje. Z Fundacją współpracują partnerzy lokalni, ale także duże ogólnopolskie organizacje, takie jak Akademia Rozwoju Filantropii czy też Fundacja im. Stefana Batorego.

  W latach 1999-2018 najpierw Fundusz Lokalny, a od roku 2009 Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku pozyskała i przekazała lokalnej społeczności w formie dotacji oraz stypendiów kwotę ok 1,4 mln zł.

  Od 2012 roku Fundacja jest organizacją pożytku publicznego dzięki czemu może otrzymywać  odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymany od podatników 1% podatku przeznaczamy  w całości na realizację naszych programów. Dzięki przekazanym przez Fundację dotacjom powstały np. świetlice, place zabaw i ścieżki edukacyjne, prowadzono zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, odtwarzano stare tradycje i zwyczaje.

  Działania Fundacji można wesprzeć przekazując na jej rzecz 1% podatku dochodowego. Wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego KRS 0000328376.

  Mając możliwość decydowania o sposobie przeznaczenia 1% naszego podatku zostawmy go w miejscu, w którym żyjemy po to, by nam samym żyło się lepiej.